Do không gian nhỏ và bó hẹp, thiết kế bếp thuần túy dựa trên dây chuyền công năng và mục đích sử dụng cơ bản của khách hàng.

                                                                                                                                 

 

Hình ảnh thi công Thực Tế Gian Bếp Đầy đủ Tiện Nghi Nhà Anh Tuấn - Tân kỳ
Hình ảnh thi công Thực Tế Gian Bếp Đầy đủ Tiện Nghi Nhà Anh Tuấn – Tân kỳ
Hình ảnh thi công Thực Tế Gian Bếp Đầy đủ Tiện Nghi Nhà Anh Tuấn - Tân kỳ
Hình ảnh thi công Thực Tế Gian Bếp Đầy đủ Tiện Nghi Nhà Anh Tuấn – Tân kỳ

 

Hình ảnh thi công Thực Tế Gian Bếp Đầy đủ Tiện Nghi Nhà Anh Tuấn - Tân kỳ
Hình ảnh thi công Thực Tế Gian Bếp Đầy đủ Tiện Nghi Nhà Anh Tuấn – Tân kỳ
Hình ảnh thi công Thực Tế Gian Bếp Đầy đủ Tiện Nghi Nhà Anh Tuấn - Tân kỳ
Hình ảnh thi công Thực Tế Gian Bếp Đầy đủ Tiện Nghi Nhà Anh Tuấn – Tân kỳ

 

 

Hình ảnh thi công Thực Tế Gian Bếp Đầy đủ Tiện Nghi Nhà Anh Tuấn - Tân kỳ
Hình ảnh thi công Thực Tế Gian Bếp Đầy đủ Tiện Nghi Nhà Anh Tuấn – Tân kỳ
Hình ảnh thi công Thực Tế Gian Bếp Đầy đủ Tiện Nghi Nhà Anh Tuấn - Tân kỳ
Hình ảnh thi công Thực Tế Gian Bếp Đầy đủ Tiện Nghi Nhà Anh Tuấn – Tân kỳ

 

 

Hình ảnh thi công Thực Tế Gian Bếp Đầy đủ Tiện Nghi Nhà Anh Tuấn - Tân kỳ
Hình ảnh thi công Thực Tế Gian Bếp Đầy đủ Tiện Nghi Nhà Anh Tuấn – Tân kỳ
Hình ảnh thi công Thực Tế Gian Bếp Đầy đủ Tiện Nghi Nhà Anh Tuấn - Tân kỳ
Hình ảnh thi công Thực Tế Gian Bếp Đầy đủ Tiện Nghi Nhà Anh Tuấn – Tân kỳ

 

 

Hình ảnh thi công Thực Tế Gian Bếp Đầy đủ Tiện Nghi Nhà Anh Tuấn - Tân kỳ
Hình ảnh thi công Thực Tế Gian Bếp Đầy đủ Tiện Nghi Nhà Anh Tuấn – Tân kỳ

Xem thêm : 

DỰ ÁN LIÊN QUAN :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0975 45 45 96